NOVĚ JSME POSKYTOVATELI DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE V RÁMCI PILOTNÍHO PROJEKTU VZP.

Centrum domácí péče nabízí kompletní zdravotnické služby v oblasti domácí péče pro okresy Beroun, Praha - západ, Kladno, Příbram a Rakovník. Veškeré zdravotní služby jsou plně hrazené pojišťovnou a jejich potřebu určuje praktický (obvodní) lékař.

Nabídka zdravotních služeb:

 1. Aplikace injekcí ( včetně inzulínu ) a infuzí
 2. Pravidelná kontrola fyziologických funkcí ( měření krevního tlaku, pulsu apod. )
 3. Odběry krve a biologického materiálu
 4. Příprava a dohled nad užíváním medikace
 5. Ošetření, převazy, výplachy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 6. Ošetření diabetické nohy
 7. Péče o stomie, cévky, katétry a drény 
 8. Cvičení na lůžku, nácvik chůze s berlemi, chodítkem či protézou
 9. Péče o hydrataci a výživu
 10. Prevence dekubitů a opruzenin
 11. Edukace pacienta a rodiny
 12. Peritoneální dialýza či hemodialýza v domácím prostředí 
 13. Péče o klienty v terminálním stavu
 14. Péče o klienty na dlouhodobé plicní ventilaci

 …a další individuální úkony dle potřeb klienta