Stárnoucí populace spolu s vývojem medicíny a prodlužující se délkou života s sebou přinášejí změny do většiny medicínských oborů. Jejich nedílnou součástí se začíná stále častěji stávat i paliativní a podpůrná péče. Jedním z oborů, kde se to projevuje nejmarkantněji, je i nefrologie.

Celý článek naleznete zde.